Vzdělávací akce ČAK

Vedení advokátní kanceláře

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
19/130 21. 2. 2022 9:00:00 - 21. 2. 2022 12:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
118/130 22. 2. 2022 9:00:00 - 23. 2. 2022 16:00:00

Procesní aspekty vybraných soudních rozhodnutí v obchodních věcech

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
22/130 22. 2. 2022 9:00:00 - 22. 2. 2022 12:00:00

Trestní odpovědnost právnických osob

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
6/130 22. 2. 2022 13:00:00 - 22. 2. 2022 16:00:00

Mediace - alternativní řešení sporů

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
27/130 24. 2. 2022 9:00:00 - 24. 2. 2022 12:00:00

Advokát a jeho klient - psychologie jednání advokáta s klientem

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
40/130 28. 2. 2022 13:00:00 - 28. 2. 2022 16:00:00

Etika a slovní projevy advokáta

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
28/130 1. 3. 2022 13:00:00 - 1. 3. 2022 16:00:00

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
23/130 2. 3. 2022 9:00:00 - 2. 3. 2022 12:00:00

2. rok - Advokát před Ústavním soudem

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
33/130 8. 3. 2022 8:00:00 - 8. 3. 2022 11:00:00

2. rok - Advokát před správními soudy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
33/130 8. 3. 2022 13:00:00 - 8. 3. 2022 16:00:00