Vzdělávací akce ČAK

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
95/130 24. 1. 2022 9:00:00 - 24. 1. 2022 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
93/130 24. 1. 2022 13:00:00 - 24. 1. 2022 16:00:00

3. rok - Stavovské předpisy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
77/130 25. 1. 2022 9:00:00 - 25. 1. 2022 12:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
77/130 25. 1. 2022 13:00:00 - 25. 1. 2022 16:00:00

1. rok - Řízení insolvenční

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
72/130 26. 1. 2022 9:00:00 - 26. 1. 2022 12:00:00

2. rok - Opravné prostředky v civilním řízení

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
45/130 26. 1. 2022 9:00:00 - 26. 1. 2022 12:00:00

1. rok - Zastupování advokátem ve správním řízení

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
74/130 26. 1. 2022 13:00:00 - 26. 1. 2022 16:00:00

2. rok - Advokát před správními soudy

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
22/130 26. 1. 2022 13:00:00 - 26. 1. 2022 16:00:00

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
63/130 31. 1. 2022 9:00:00 - 31. 1. 2022 12:00:00

Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
49/130 31. 1. 2022 13:00:00 - 31. 1. 2022 16:00:00