Vzdělávací akce ČAK

Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
38/130 1. 9. 2021 9:00:00 - 1. 9. 2021 12:00:00

Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
20/130 1. 9. 2021 13:00:00 - 1. 9. 2021 16:00:00

Obchodní korporace

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
58/130 2. 9. 2021 9:00:00 - 2. 9. 2021 12:00:00

1. rok - Obhajoba v přípravném řízení

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
54/130 6. 9. 2021 9:00:00 - 6. 9. 2021 12:00:00

1. rok - Obhajoba v řízení před soudem I. stupně

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
55/130 6. 9. 2021 13:00:00 - 6. 9. 2021 16:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
53/130 7. 9. 2021 9:00:00 - 8. 9. 2021 16:00:00

1. rok - Obhajoba v řízení před soudem I. stupně

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
4/130 7. 9. 2021 13:00:00 - 7. 9. 2021 16:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
47/130 8. 9. 2021 9:00:00 - 8. 9. 2021 12:00:00

2. rok - Advokátní tarif

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
42/130 8. 9. 2021 13:00:00 - 8. 9. 2021 16:00:00

Trestní odpovědnost právnických osob

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
29/130 9. 9. 2021 9:00:00 - 9. 9. 2021 12:00:00