Vzdělávací akce ČAK

2. rok - Advokát před správními soudy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
97/130 18. 6. 2021 9:00:00 - 18. 6. 2021 12:00:00

Mediace

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
77/130 22. 6. 2021 9:00:00 - 22. 6. 2021 12:00:00

Trestní odpovědnost právnických osob

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
67/130 22. 6. 2021 13:00:00 - 22. 6. 2021 16:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
83/130 23. 6. 2021 9:00:00 - 23. 6. 2021 12:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty II. část ,pokr. I. část se koná 28.6.2021

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
89/130 23. 6. 2021 9:00:00 - 23. 6. 2021 15:00:00

2. rok - Advokátní tarif

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
126/130 23. 6. 2021 13:00:00 - 23. 6. 2021 16:00:00

Ochrana osobních údajů - GDPR a e-Privacy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
117/130 25. 6. 2021 9:00:00 - 25. 6. 2021 12:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty I. část, pokr. II. části se uskuteční 23.06.2021

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
94/130 28. 6. 2021 9:00:00 - 28. 6. 2021 12:00:00

Advokát a jeho klient - psychologie jednání advokáta s klientem a psychohygiena advokáta

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
Kapacita naplněna 28. 6. 2021 13:00:00 - 28. 6. 2021 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
95/130 29. 6. 2021 9:00:00 - 29. 6. 2021 12:00:00