Vzdělávací akce ČAK

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
92/100 20. 1. 2020 9:00:00 - 20. 1. 2020 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
91/100 20. 1. 2020 13:00:00 - 20. 1. 2020 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
32/49 21. 1. 2020 9:00:00 - 21. 1. 2020 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
30/49 21. 1. 2020 13:00:00 - 21. 1. 2020 16:00:00

1. rok - Zastupování advokátem ve správním řízení

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 21. 1. 2020 13:00:00 - 21. 1. 2020 16:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
47/49 22. 1. 2020 9:00:00 - 22. 1. 2020 12:00:00

3. rok - Stavovské předpisy

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
80/100 22. 1. 2020 9:00:00 - 22. 1. 2020 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
46/49 22. 1. 2020 13:00:00 - 22. 1. 2020 16:00:00

Mediace

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, kinosál)
51/60 23. 1. 2020 9:00:00 - 23. 1. 2020 12:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
23/100 24. 1. 2020 9:00:00 - 24. 1. 2020 12:00:00