Vzdělávací akce ČAK

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
79/200 30. 5. 2022 9:00:00 - 30. 5. 2022 12:00:00

Etika a slovní projevy advokáta

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
67/200 31. 5. 2022 13:00:00 - 31. 5. 2022 16:00:00

Obchodní korporace

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
85/200 1. 6. 2022 9:00:00 - 1. 6. 2022 12:00:00

Vedení advokátní kanceláře

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
35/200 9. 6. 2022 9:00:00 - 9. 6. 2022 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
92/200 13. 6. 2022 9:00:00 - 13. 6. 2022 12:00:00

Evropské mezinárodní právo procesní

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
21/200 13. 6. 2022 13:00:00 - 13. 6. 2022 16:00:00

2. rok - Advokátní tarif

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
87/200 14. 6. 2022 9:00:00 - 14. 6. 2022 12:00:00

3. rok - Veřejný rejstřík a korporace

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
77/200 15. 6. 2022 9:00:00 - 15. 6. 2022 12:00:00

3. rok - Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
83/200 15. 6. 2022 13:00:00 - 15. 6. 2022 16:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
85/200 17. 6. 2022 9:00:00 - 17. 6. 2022 12:00:00