Vzdělávací akce ČAK

2. rok - Advokát před Ústavním soudem

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 4. 9. 2019 9:00:00 - 4. 9. 2019 12:00:00

2. rok - Opravné prostředky v civilním řízení

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
44/49 4. 9. 2019 9:00:00 - 4. 9. 2019 12:00:00

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 4. 9. 2019 13:00:00 - 4. 9. 2019 16:00:00

2. rok - Advokát před správními soudy

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
35/49 4. 9. 2019 13:00:00 - 4. 9. 2019 16:00:00

1. rok - Řízení insolvenční

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 6. 9. 2019 9:00:00 - 6. 9. 2019 12:00:00

3. rok - Veřejný rejstřík a korporace

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
96/100 9. 9. 2019 9:00:00 - 9. 9. 2019 12:00:00

3. rok - Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
91/100 9. 9. 2019 13:00:00 - 9. 9. 2019 16:00:00

Vstupní školení - adokátní právo

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 10. 9. 2019 9:00:00 - 11. 9. 2019 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
39/49 10. 9. 2019 9:00:00 - 10. 9. 2019 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
37/49 10. 9. 2019 13:00:00 - 10. 9. 2019 16:00:00