Vzdělávací akce ČAK

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
28/50 24. 4. 2018 9:00:00 - 24. 4. 2018 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
33/50 24. 4. 2018 13:00:00 - 24. 4. 2018 16:00:00

3. rok- Veřejný rejstřík a korporace

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
90/100 25. 4. 2018 9:00:00 - 25. 4. 2018 12:00:00

Mediace

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
23/50 25. 4. 2018 9:00:00 - 25. 4. 2018 12:00:00

Výkon a přeměna trestu, podmíněné propuštění, přeřazení a přemístění odsouzených

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
69/100 25. 4. 2018 13:00:00 - 25. 4. 2018 16:00:00

Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
17/50 25. 4. 2018 13:00:00 - 25. 4. 2018 16:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
23/50 26. 4. 2018 9:00:00 - 26. 4. 2018 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
24/50 26. 4. 2018 13:00:00 - 26. 4. 2018 16:00:00

3.rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
34/100 27. 4. 2018 9:00:00 - 27. 4. 2018 12:00:00

1. rok - Zastupování advokátem ve správním řízení

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
67/100 2. 5. 2018 9:00:00 - 2. 5. 2018 12:00:00