Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK - nabídka akcí pro advokátní koncipienty

Portál Vzdělávání ČAK Vám umožní snadné přihlašování na semináře, které pořádáme. Systém umožňuje také automatické odhlášení – doporučujeme nemazat registrační e-maily a řádně se odhlašovat. Neomluvená neúčast koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

Upozorňujeme účastníky na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst. Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být - v případě velkého zájmu – již vpuštěni.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Realizační tým

ČAK v Praze:

Národní 16, 110 00 Praha 1

Helena Adamová,  tel. 273 193 252, e-mail: vychova@cak.cz

Pobočka ČAK v Brně:

Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno

Mgr. Lenka Danilišin, tel. 513 030 115, e-mail: danilisin@cakbrno.cz

Vzdělávací portál funguje za technické podpory

epravo-logo