Vzdělávací akce ČAK

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
66/130 19. 10. 2021 9:00:00 - 19. 10. 2021 12:00:00

Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
6/130 19. 10. 2021 9:00:00 - 19. 10. 2021 12:00:00

Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
25/130 19. 10. 2021 13:00:00 - 19. 10. 2021 16:00:00

3. rok - Stavovské předpisy

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
15/130 19. 10. 2021 13:00:00 - 19. 10. 2021 16:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
7/130 25. 10. 2021 9:00:00 - 26. 10. 2021 16:00:00

Relativní majetková práva

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
6/130 26. 10. 2021 9:00:00 - 26. 10. 2021 8:00:00

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
20/130 26. 10. 2021 13:00:00 - 26. 10. 2021 16:00:00

Vedení advokátní kanceláře

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
10/130 27. 10. 2021 9:00:00 - 27. 10. 2021 12:00:00

Relativní majetková práva - vnitrostátní (obecná část)

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
9/130 27. 10. 2021 13:00:00 - 27. 10. 2021 16:00:00