Vzdělávací akce ČAK

1. rok - Zastupování advokátem ve správním řízení

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
12/130 24. 3. 2022 9:00:00 - 24. 3. 2022 12:00:00

1. rok - Řízení insolvenční

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
14/130 24. 3. 2022 13:00:00 - 24. 3. 2022 16:00:00

2. rok - Advokátní tarif

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
24/130 25. 3. 2022 9:00:00 - 25. 3. 2022 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
13/130 28. 3. 2022 13:00:00 - 28. 3. 2022 16:00:00

3. rok - Stavovské předpisy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
42/130 29. 3. 2022 8:00:00 - 29. 3. 2022 11:00:00

1. rok - Obhajoba v přípravném řízení

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
4/130 29. 3. 2022 9:00:00 - 29. 3. 2022 12:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
40/130 29. 3. 2022 13:00:00 - 29. 3. 2022 16:00:00

1. rok - Obhajoba v řízení před soudem I. stupně

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
4/130 29. 3. 2022 13:00:00 - 29. 3. 2022 16:00:00

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
22/130 30. 3. 2022 9:00:00 - 30. 3. 2022 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
11/130 30. 3. 2022 13:00:00 - 30. 3. 2022 16:00:00