Vzdělávací akce ČAK

Obchodní korporace

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula/suterén)
40/54 21.05.2024 13:00:00 - 21.05.2024 16:00:00

2. rok - Zvláštní řízení soudní, výkon a rozhodnutí a exekuce

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula/suterén)
23/54 22.05.2024 9:00:00 - 22.05.2024 12:00:00

2. rok – Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
34/200 22.05.2024 9:00:00 - 22.05.2024 12:00:00

3. rok - Veřejný rejstřík a korporace

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
12/45 23.05.2024 9:00:00 - 23.05.2024 12:00:00

3. rok - Veřejný rejstřík a korporace - ONLINE

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
27/200 23.05.2024 9:00:00 - 23.05.2024 12:00:00

3. rok - Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
10/45 23.05.2024 13:00:00 - 23.05.2024 16:00:00

3. rok - Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv - ONLINE

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
15/200 23.05.2024 13:00:00 - 23.05.2024 16:00:00

Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

PRAHA - Praha - Myslíkova - (kinosál/přízemí)
14/45 24.05.2024 9:00:00 - 24.05.2024 12:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
15/45 27.05.2024 9:00:00 - 28.05.2024 16:00:00

Vstupní školení pro advokátní koncipienty - ONLINE

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
11/200 27.05.2024 9:00:00 - 28.05.2024 16:00:00