Vzdělávací akce ČAK

Trestní odpovědnost právnických osob

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
45/130 1. 2. 2022 9:00:00 - 1. 2. 2022 12:00:00

3. rok - Stavovské předpisy

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
21/130 1. 2. 2022 9:00:00 - 1. 2. 2022 12:00:00

3. rok - Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
31/130 1. 2. 2022 13:00:00 - 1. 2. 2022 16:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
44/130 2. 2. 2022 9:00:00 - 2. 2. 2022 12:00:00

2. rok - Advokátní tarif

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
31/130 2. 2. 2022 13:00:00 - 2. 2. 2022 16:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech maldistvých

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
86/130 7. 2. 2022 9:00:00 - 7. 2. 2022 12:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
16/130 8. 2. 2022 9:00:00 - 8. 2. 2022 12:00:00

Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
24/130 8. 2. 2022 13:00:00 - 8. 2. 2022 16:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
22/130 8. 2. 2022 13:00:00 - 8. 2. 2022 16:00:00

Obchodní korporace

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
34/130 9. 2. 2022 9:00:00 - 9. 2. 2022 12:00:00