Vzdělávací akce ČAK

3. rok - Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 12. 10. 2022 9:00:00 - 12. 10. 2022 12:00:00

2. rok - Advokát před Ústavním soudem

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
36/45 12. 10. 2022 13:00:00 - 12. 10. 2022 16:00:00

2. rok - Advokát před správními soudy

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 12. 10. 2022 13:00:00 - 12. 10. 2022 16:00:00

Obchodní korporace

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 14. 10. 2022 9:00:00 - 14. 10. 2022 12:00:00

Relativní majetková práva - vnitrostátní

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
40/54 17. 10. 2022 9:00:00 - 17. 10. 2022 12:00:00

Ochrana osobních údajů - GDPR & ePRIVACY, ZoEK

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 17. 10. 2022 13:00:00 - 17. 10. 2022 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
31/45 18. 10. 2022 9:00:00 - 18. 10. 2022 12:00:00

2. rok - Advokát před Ústavním soudem

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 18. 10. 2022 9:00:00 - 18. 10. 2022 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
39/45 18. 10. 2022 13:00:00 - 18. 10. 2022 16:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

PRAHA - Praha - Myslíkova - (aula - suterén)
Kapacita naplněna 18. 10. 2022 13:00:00 - 18. 10. 2022 16:00:00