Vzdělávací akce ČAK

3. rok - Stavovské předpisy

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
67/130 3. 12. 2021 9:00:00 - 3. 12. 2021 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení I.

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
61/130 3. 12. 2021 9:00:00 - 3. 12. 2021 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
64/130 3. 12. 2021 13:00:00 - 3. 12. 2021 16:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
47/130 9. 12. 2021 9:00:00 - 9. 12. 2021 12:00:00

3. rok - Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
51/130 9. 12. 2021 13:00:00 - 9. 12. 2021 16:00:00

3. rok - Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
74/130 10. 12. 2021 9:00:00 - 10. 12. 2021 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
68/130 13. 12. 2021 9:00:00 - 13. 12. 2021 12:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
77/130 13. 12. 2021 13:00:00 - 13. 12. 2021 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
63/130 14. 12. 2021 9:00:00 - 14. 12. 2021 12:00:00

Mediace

BRNO - ONLINE SEMINÁŘ - (Cisco Webex)
47/130 14. 12. 2021 9:00:00 - 14. 12. 2021 12:00:00