Vzdělávací akce ČAK

Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
24/49 15. 10. 2019 9:00:00 - 15. 10. 2019 12:00:00

1. rok - Advokát v civilním řízení II.

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 15. 10. 2019 13:00:00 - 15. 10. 2019 16:00:00

Trestní odpovědnost právnických osob

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
30/49 15. 10. 2019 13:00:00 - 15. 10. 2019 16:00:00

Mediace

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
32/49 16. 10. 2019 9:00:00 - 16. 10. 2019 12:00:00

Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

BRNO - Brno - Kleinův palác - (IV. poschodí, přednášková místnost)
21/49 16. 10. 2019 13:00:00 - 16. 10. 2019 16:00:00

1. rok - Obhajoba v přípravném řízení

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 21. 10. 2019 9:00:00 - 21. 10. 2019 12:00:00

1. rok - Obhajoba v řízení před soudem I. stupně, včetně dokazování

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 21. 10. 2019 13:00:00 - 21. 10. 2019 16:00:00

3. rok - Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
86/100 22. 10. 2019 9:00:00 - 22. 10. 2019 12:00:00

Vstupní školení

BRNO - Brno - hotel International - (kongresový sál)
92/110 22. 10. 2019 9:00:00 - 23. 10. 2019 16:00:00

2. rok - Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
Kapacita naplněna 22. 10. 2019 13:00:00 - 22. 10. 2019 16:00:00