Vzdělávací akce ČAK

Relativní majetková práva - vnitrostátní

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, kinosál)
13/60 12. 12. 2019 9:00:00 - 12. 12. 2019 12:00:00

Relativní majetková práva s mezinírodním prvkem

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, kinosál)
19/60 12. 12. 2019 13:00:00 - 12. 12. 2019 16:00:00

Ochrana osobních údajů - GDPR

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
4/100 13. 12. 2019 9:00:00 - 13. 12. 2019 12:00:00

Postup obhájce v konkrétní věci

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, kinosál)
12/30 13. 12. 2019 9:00:00 - 13. 12. 2019 12:00:00

3. rok - Obhajoba ve věcech mladistvých

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
41/100 16. 12. 2019 9:00:00 - 16. 12. 2019 12:00:00

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
16/100 16. 12. 2019 13:00:00 - 16. 12. 2019 16:00:00

3. rok - Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
18/100 17. 12. 2019 9:00:00 - 17. 12. 2019 12:00:00

Obchodní korporace

PRAHA - Praha - Palác Dunaj - (přízemí, aula)
25/100 17. 12. 2019 13:00:00 - 17. 12. 2019 16:00:00